KlanCQ en LinCQ

BrinCQ werkt graag samen met andere ensembles, musici en zangers. In juli 2023 vond al de opmaat plaats voor een samenwerking met lokale top-amateurzangers uit en nabij ’t Gooi. Zij staan in de startblokken om een nieuw vocaal ensemble van flexibele grootte te starten en verbinden zich graag aan de signatuur van BrinCQ. Vandaar dat we dit zusterensemble ‘KlanCQ‘ gedoopt hebben!

Ten tweede zijn er ook allerlei kruisbestuivingen tussen BrinCQ en KlanCQ denkbaar. Denk aan combinaties van solo en koor of zelfs een heus kamerkoor dat bestaat uit alle zangers van beide ensembles. Of als deze ensembles zangers van elkaar ‘lenen’ voor gelegenheidsoptredens… en in dat geval kunt u genieten van de klanken van, jawel: LinCQ.

‘Met C-Q!’ als merk

De drie ensembles liggen om meerdere redenen dicht bij elkaar. Om te beginnen letterlijk, want al hun zangers zijn afkomstig of woonachtig binnen een half uur reistijd van ’t Gooi. Maar belangrijker om gedeelde artistieke waarden. Ze gaan allemaal voor hoge kwaliteit en het verleggen van hun vocale grenzen. Speerpunt daarin is, steeds opnieuw, het publiek actief meenemen door prikkelend te programmeren en zang af te wisselen met achtergronden, anekdotes en leuke weetjes.

Toch zijn de ensembles – en daarmee ook hun uitdagingen – heel verschillend. Zo is voor BrinCQ bijvoorbeeld de uitdaging om met slechts vier professionele zangers zangers toch een compleet klankpalet ten gehore te brengen. Want als je met veel bent, kun je altijd met minder spelen, maar andersom wordt het toch lastig.

Op hun beurt laat KlanCQ zich uitdagen door topstukken van ensemblezang in kleine bezetting uit te voeren. Ook streven ze ernaar de nog ongehoorde muziek van jonge Nederlandse componisten te verklanken. Tot slot daagt ensembleleider Nathan Tax hen én hun publiek ook uit tot nieuwe perspectieven op oude werken met onorthodoxe klankbenaderingen. (“Goed lelijk kan namelijk ook heel mooi zijn!”)

Premiere LinCQ: 14 oktober 2023

LinCQ, tot besluit, belichaamt de ontmoeting tussen deze twee werelden én de buitenwereld – andere musici of gezelschappen. Een eerste optreden in dit kader is gepland in Amersfoort, in samenwerking met de Stichting tot behoud van het Nederlandse Orgel op zaterdag 14 oktober. Daar verzorgt LinCQ de koralen waarop Bach zijn orgelinventies in zijn Grote Orgelmis baseerde, tussen de orgelstukken door, gespeeld door Cees van der Poel en c.s..